About


 Aiddiyan goorhiyan jag te chavaan labdiyan naiAiddiyan goorhiyan jag te chavaan labdiyan naiTur jaavan ik war te maavan labdiyan nai

Maa.